Forandring & Udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til den ansvarlige virksomhed, som ønsker at gøre mere for sine medarbejdere !

 

Som leder vil du tilbyde dine medarbejdere et forløb til, at afdække og styrke karriereforløb.

 

Eller du vil støtte samarbejde og kommunikation i organisationen, hvorved trivslen øges og dermed fastholdes gode kvalificerede medarbejdere.

 

Eller du vil tilbyde dine medarbejdere et forløb, når arbejdsliv og/eller privatliv i en periode bare ikke harmonerer og der er brug for støtte.                         

Eller du vil tilbyde dine medarbejdere et Genplacerings-forløb, når virksomheden er nødt til at afskedige og dermed sikre, at medarbejderene kommer derfra og videre til nye muligheder på den bedste og mest ressourcefyldte måde 

 

Til den helhedsorienterede uddannelsesinstitution

 

Mentorordninger er et effektivt redskab, når udsatte nydanskere eller etniske danskere med ringe social ballast, skal have hjælp til at fastholdes i uddannelse og senere få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Pensum er velintegreret og I vil nu sikre at eleverne, efter endt eksamen, står optimalt rustet til at kunne søge de rette jobs indenfor det/de erhverv, som passer bedst muligt til den enkeltes personlige og faglige kompetencer

 

Til dig som vil mere, både privat som karrieremæssigt

 

Måske føler du dig stresset, trist, fastlåst, kaotisk, utilstrækkelig eller andet begrænsende for din trivsel?

 

Eller du oplever problemer i forbindelse med job, samliv, skilsmisse, tab af nære, misbrug, over/undervægt?

 

Eller du har brug for at finde dine fornemmeste ressourcer frem for, at yde endnu mere på jobbet, ved sport eller som leder i en virksomhed?

 

 

 

Pla-Consult.dk - Nyvej 15 - 4200 Slagelse - tlf. 50 74 69 13 - mail: pla@os.dk

CVR. 29028850

 

Pla-Consult.dk - Nyvej 15 - 42

Pla-Consult